Zvyky, tradície a kultúra

Najdôležitejšie sviatky

1. Január - Nový rok (štátny sviatok) 

7. Január - Koptské Vianoce 

Prvý jarný deň - zvyčajne 2. Pondelok po koptskej Veľkej noci - Sham El-Nessim (v praxi to znamená preplnené mestské parky a ZOO) 

25. Apríl - Sinajský deň oslobodenia (štátny sviatok) 

1. Máj - Sviatok práce (štátny sviatok) 

18. Jún - Výročie odchodu Britských vojsk (štátny sviatok) 

23. Júl - Pripomienka revolúcie v r. 1952 

6. Október - Deň ozbrojených síl (Deň víťazstva r. 1973) 

13. Október - Deň oslobodenia Suezu (štátny sviatok) 

23. December - Deň víťazstva 

Eid El Adha - obetný sviatok po pútnickej sezóne, trvá 4 dni 

Eid El-Fitr - "sviatok raňajok" - hneď po Ramadáne, pôstnom mesiaci moslimov 

Ramadán - pôstny mesiac, jeho čas sa nedá určiť presne, mení sa z roka na rok, podľa lunárneho islamského kalendára. Veriaci sa postia od východu po západ slnka, pracovná doba je voľnejšia, niekedy sa nepracuje. Viac o Ramadáne v sekcií Náboženstva súčasného Egypta.

Vďaka multikultúrnej spoločnosti v Egypte neexistuje nič ako jednotná egyptská kultúra. Modernosť a západné zvyky sa tu miesia s tradíciami, kde je náboženská prax umiernená, no aj tak je náboženstvo stále hlboko zakorenené v každodennom živote Egypťanov.

Egypťania zo všetkých sociálnych vrstiev a akéhokoľvek náboženského vyznania, či etnického pôvodu zdieľajú neobyčajný vzťah k sociálnym hodnotám:

Rodina: Egypťania považujú svoju rodinu za neoddeliteľný celok, ktorý musia chrániť. Nebuďte prekvapení, keď si všimnete, že Egypťan cíti zodpovednosť za celú svoju rodinu, za chovanie svojich súrodencov, rodičov, bratrancov atď. 

Tak ako v západných krajinách sa čoraz častejšie prejavuje rozpad rodín a väčšia angažovanosť v pomoci spoločnosti ako takej (charita, atď.), v Egypte naopak sa všetka pozornosť sústreďuje na súdržnosť rodiny. 

Priateľstvo a zmysel pre humor: Egypťania sú v rámci Blízkeho východu známi svojou zábavnosťou, priateľskosťou a ochotou. Sú ochotní spraviť aj neobyčajné veci aby priateľom pomohli v problémoch. A vždy to spravia s úsmevom. Tiež sú známi ako veľmi pohostinní ľudia. 

Vraví sa, že ak vás pozvú k sebe domov, je zvykom na prvý krát odmietnuť, ale ak to myslia naozaj vážne, určite svoje pozvanie zopakujú aj niekoľko krát a sú schopní zruinovať svoj rozpočet, len aby vás pohostili ako sa patrí. Určite im prineste darček.

Športy: a zo všetkých najviac futbal! Egypťania nesmierne radi hrajú a sledujú kopanú. Najväčšie a najpopulárnejšie národné kluby sú Ahly a Zamalek, oba z Káhiry.

Folklór: Egypt ponúka množstvo krásnych folklórnych vystúpení a tancov, pôvodné dedičstvo zvykov a najrôznejších tradícií. Môžete ich pozorovať predovšetkým počas náboženských udalostiach, hlavne počas mesiaca Ramadán.

Preložené z originálu: https://cs.egypt.travel/practical_info/egypt_facts/

Slávnosti a udalosti

Moulid Abu Al-Haggag - slávnostný pochod v Luxor s tisícročnou tradíciou. Dátum konania sa určuje dva týždne pred začiatkom Ramadánu a trvá 13 dní. 

Moulid Sayyidna Hussein - slávnostný pochod a niekoľkodňová festivalová nálada pred Husseinovou mešitou v Káhire so stotisícami návštevníkov, ktorí prichádzajú z celého Egypta a čiastočne kempujú pred mešitou. Dátum sa posúva podľa islamského lunárneho kalendára (koncom islamského mesiaca Rabei al Tani). 

Knižný veľtrh v Káhire - druhý najväčší veľtrh na svete po Frankfurtskom veľtrhu, koná sa v januári. 

Koncertné leto na citadele v Káhire - klasická hudba pod šírym nebom sa koná v auguste. 

Medzinárodný festival experimantálneho divadla - divadelné skupiny zo všetkých krajín sveta predstavujú svoje umenie v Káhire v septembri. 

Downtown art festival - vnútorne mesto Káhiry sa v októbri stáva umeleckou oblasťou. Na mnohých miestach sa tu konajú umelecké výstavy a akcie. 

Medzinárodný filmový festival v Káhire - október/november, po celé dva týždne sa predstavujú egyptské i medzinárodné filmy s rôznou tématikou. 

Slnečný festival v Abú Simbel - koná sa vždy dva krát do roka: 22. októbra a 22. februára, kedy je výnimočne osvetlená aj zadná svätyňa v Ramesseho chráme počas východu slnka. Súčasťou festivalu sú aj folklórne vystúpenia a oslavy.