Údolie Nílu

Krajina chrámov

Pre starovekých i moderných Egypťanov je rieka Níl požehnaním obklopeným obrovskou púšťou. Vlastne to nie je jedna púšť, v Egypte sa ich celkovo nachádza šesť a sú to Východná a Západná púšť, Veľké piesočnaté more, Biela a Čierna a v neposlednom rade Sinajská púšť. Mnohí ľudia právom nazývajú brehy Nílu obrovskou oázou v púšti. 

Níl dáva život, vlahu, zeleň a dnes už aj elektrinu. Starovekí Egypťania volali púštne oblasti Červená zem a samotné údolie Nílu nazývali Čiernou zemou, vďaka úrodnému bahnu prinášanému každoročnými záplavami. Čiernu zem ďalej rozdeľovali na Horný Egypt (od delty po južné hranice) a Dolný Egypt (delta Nílu). Obe krajiny boli zjednotené kráľom Menim a ich vládcovia sa po celé generácie podielali na výstavbe mohutných chrámov, ktoré prežili tisíce rokov.

Nie sú výnimočné len svojím vekom, ale aj architektúrou a samotným obsahom stavby. Keď sa ocitnete zoči voči tisícročiam vytesaným do kameňa, všimnete si s akou presnosťou boli postavené a s akou precíznosťou bol využitý každý kúsok chrámu. Hieroglyfy a vyobrazenia nájdete na stenách i stropoch a snáď si uvedomíte, že sa dívate na obrovskú knižnicu, ktorá mala pretrvať celé veky, aby odovzdala svoj odkaz.

Hoci mnoho z týchto odkazov je už nenávratne preč, tie najodolnejšie ešte pretrvali a úprimne, čo by to bolo za dovolenku v Egypte, ak by ste nevideli skutočný Egypt ale len more a turistické strediská? Tajomstvá dávnoveku máte na dosah, z väčšiny letovísk sa k ním dostanete pohodlne bez dlhšieho vybavovania. Z tých vzdialenejších letovísk organizujú miestne cestovné kancelárie aj letecké jednodňové alebo viacdňové výlety a vynikajúcim riešením je aj plavba po Níle, kedy máte možnosť navštíviť viac miest.