Staroveký Egypt

V minulosti bol Egypt známy pod názvom Kemet, čo v preklade znamená Čierna zem a odkazuje na úrodné bahno, každoročne prinášané Nílskymi záplavami do údolia Nílu. Kemet bol od svojich počiatkov veľmi rozvinutou civilizáciou, v ktorej sa zložité písmo objavilo prakticky z ničoho nič. Po celé stáročia Egypťania budovali svoju zem, Manehtó ich vo svojom diele Aegyptika označil ako najzbožnejší národ verný svojím tradíciám. Pamiatky po celej krajine lákajú bádateľov, turistov, spisovateľov ešte aj po dvoch tisícročiach. Nie nadarmo sa v jednom arabskom prísloví vraví že "ľudia sa boja času ale čas sa bojí pyramíd".  Jednotlivým pamiatkam sa venujeme v článku s odkazom nižšie.