Kóm Ombo

Na Níle, asi 48 km južne od Edfu nájdeme ruiny chrámu Kóm Ombo, skoršie známeho ako Pa Sobek, alebo Panstvo Sobeka, boha s podobizňou krokodíla. Chrám pôvodne obkolesovali vysoké stavby a obyvateľstvo chránilo vojsko, ktoré tu trénovalo svoje bojové slony. Už od staroveku sa tu okrem pevnosti nachádzal aj chrám zasvätený oslave polarity a duality prítomnej všade vo svete. Za vlády Ptolemajovcov bol prestavaný a jeho ruiny sa zachovali do dnes.

Chrám v Kóm Ombo bol orientovaný ku Alfa Centauri, hviezde južnej oblohy, ktorá oznamovala východ slnka počas zimnej rovnodennosti. Rozdelený na polovicu bol zasvätený Sobekovi a Hórovi, ako dvom extrémom na ceste k dokonalosti človeka. Sobek, stojaci na začiatku tejto cesty symbolizuje ignoranciu a animálnosť. Naopak Hór na konci tejto cesty symbolizoval osvietenie a koniec zdokonaľovania ľudskej duše.

V prednej časti chrámu sa nachádzal vstup, doplnený chodbou so 16 stĺpmi, kde mal prístup aj obyčajný ľud. V zadnej časti chrámu môžeme vidieť jednu z veží, ktoré boli súčasťou vonkajšej hradby. Na ich stenách sú vytesané symbolické vyobrazenia vrátane podobizne faraóna Ptolemaja V., ktorý dal chrám zrekonštruovať. V hlavnej fasáde sa nachádzajú dva symetrické vstupy, na ktorých je znázornený okrídlený disk s dvoma hadmi symbolizujúci svetlo uprostred duality.

Stredne vysoká stena, podobná tým v Edfu a Dendere je doplnená štyrmi vysokými stĺpmi. Piaty stĺp oddeľuje oba vchody. Táto fasáda uzatvárala kryté nádvorie a návštevníci chrámu sa mohli z oboch symetrických vchodov kochať na jej vnútornú časť.

Na stenách chrámu nájdeme znázornené rituály a slávnosti, ktoré sa konali vo všetkých egyptských chrámoch. V najdlhších častiach chrámu sa nachádzajú dve svätyne, v ktorých nájdeme dva tróny určené dvom sochám symbolizujúcim dva extrémy na ceste dokonalosti.

Na zadnej stene je zobrazená slávna scéna v ktorej cisár Traján pokľakol pred Imhptepom, architektom i lekárom, ktorý mu podáva niekoľko chirurgických nástrojov. Táto scéna je známa ako Lekársky reliéf.

Do chrámu sa môžete dostať po ceste z Luxoru do Asuánu, na feluke, pri plavbe po Níle, alebo si môžete spraviť jednodenný výlet z Asuánu, od od ktorého je vzdialený 50 km severne. Orientačná cena vstupenky je 30 EGP.

Na pravej strane chrámu sa nachádza malá kaplnka, zasvätená Hathor, bohyni lásky a krásy. Vo vnútri sa nachádzajú mumifikované pozostatky krokodílov, ktorí žili vo vodnom labyrinte pod chrámom. v ľavej časti chrámu sa nachádza hlboká nádrž so schodmi vedúcimi pod úroveň hladiny Nílu, ktorá slúžila tiež ako Nílometer.