Edfu

Edfu bolo prekvitajúce mesto staroveku. Dnes je tu najvýznamnejším monumentom chrám boha Hora, ktorý Egypťania postavili na oslavu jeho zrodenia a štúdia posledných okamžikov procesu dnes známeho ako evolúcia. Horov chrám v Edfu je druhý najväčší v krajine a jeden z najkrajších a najzachovalejších chrámov Egypta.

Keď prejdete vchodom cez pylón, dostanete sa na nádvorie lemované 32 stĺpmi, s hlavicami zdobenými kvetmi rôznych druhov a veľkostí. Na vnútornej fasáde obrátenej do nádvoria sú rovnaké, zrkadlovo rozmiestnené reliéfy postáv. Len ich symbolické čelenky sú odlišné. Vyzdobená fasáda a kolonáda prepožičiavajú nádvoriu perfektne symetrický tvar a stavba pôsobí veľmi harmonicky. Sem chodili žiaci na svoje hodiny, učili sa zo scén vytesaných na stenách, ktoré vysvetľujú evolučný proces človeka, jeho vzťah k silám na nebi, boj medzi duchom a hmotou, ktorý človeku umožňuje nájsť pravdu v protikladoch.

Vnútorná fasáda chrámu otočená do nádvoria je veľmi podobná fasáde v Dendere, rovnako ako ústredný štýl oboch stavieb. Oba chrámy boli prestavané podľa plánov Imhotepa, architekta Sakkáry. Stena medzi stĺpmi filtruje svetlo a dovoľuje mu vstúpiť do chrámu len úzkym otvorom. Vo vnútri chrámu teda panuje polotma, ideálna pre pozorovanie hviezd. Dve ohromné sochy Hóra, jastraba s dvojitou korunou Egypta lemovali vstup do stĺpovitej Haly života. Dnes tu zostala len jedna socha z čiernej žuly.

Ďalším elementom chrámu bol Nílometer, dôležitý pre meranie hladiny rieky a predpovedanie intenzity každoročných záplav, životne dôležitých pre Egypt.

Edfu sa nachádza asi 60 km severne od Asuánu a je dôležitou zastávkou výletných lodí, ktoré putujú z Luxoru do Asuánu. Býva tiež zahrnutý v poznávacích zájazdoch našich cestovných kancelárií.

Počiatok starovekého chrámu sa datuje do doby približne v druhom prechodnom období, ale o jeho rekonštrukciu a novodobý vzhľad sa zaslúžili najmä Ptolemajovci. Celá výstavba trvala 180-200 rokov. Starovekí gréci ho pomenovali Apolónopolis Manga, keďže stotožňovali Hóra s Apolónom. Chrám obsahuje staviteľské elementy Novej ríše a zároveň grécke prvky, ako napríklad "Mamisi", dom božského zrodenia. Jeho steny vyobrazujú výjav zrodenia Hóra v prítomnosti bohov. Nachádza sa tu jeden z najvyšších zachovaných pylónov, vysoký 37 m, s bojovými dekoráciami Ptolemaja VIII. pokorujúceho nepriateľov pred Hórom.

Keď vstupujete do Haly života, okamžite pocítite zmenu teploty a kľudnú atmosféru. Dvanásť masívnych stĺpov podobiera strop, ktorý nebol nikdy vyzdobený. Rovnako ako v Dendere, aj tu sa nachádza malá miestnosť, kde sa uchovávali papyrusy, ktoré slúžili k výuke žiakov.

Zadnými dverami sa dostaneme do Haly zjavení, kadiaľ kňazi vynášali žiarivú sochu Hóra vo svojej bárke z tieňa jeho svätyne a používali ju pri obradoch a procesiách.V hlbokom vnútri chrámu sa nachádza svätyňa, kde kedysi stál naos, granitová schánka ukrývajúca sochu Hóra, symbol znovuzrodenia.