Bezpečnosť v Egypte

Súčasná situácia v Egypte je pomerne stabilizovaná, no na niektorých miestach (hlavne na severovýchode Sinajského polostrova) naďalej pretrvávajú nepokoje a atentáty. Situáciu pozorne monitoruje napríklad aj FCO (Britské cestovné odporúčania), či MZV na Slovensku, ktoré tak isto aktualizuje svoje cestovné odporúčania do Egypta.

Stupeň cestovného odporúčania sa nemení. Hlavné turistické destinácie Egypta, ako oblasť južného Sinajského polostrova, pobrežie Červeného mora, širšie centrum Káhiry a ostatné oblasti významných národných pamiatok sú považované za bezpečné pre pohyb a pobyt. (Cestovné odporúčanie MZV)

Po zosadení prezidenta Mursího pretrvávajú občasné protesty a útoky, ktoré sú mierené hlavné proti súčasnej vláde a na egyptské bezpečnostné sily.

Útoky na cudzincov v turistických strediskách nemožno úplne vylúčiť (čo nie je možné vylúčiť nikde na svete), každopádne Egypťania sú si vedomí vplyvu turizmu na ekonomiku krajiny a vo všeobecnosti nie sú extrémistickí, či agresívni voči cudzincom. Problémy, ktoré v krajine pretrvávajú sa týkajú najmä miestneho obyvateľstva. Vo všeobecnosti sú Egypťania ústretoví a srdeční, čo potvrdzujú svedectvá mnohých cudzincov.

Zvýšenú pozornosť treba venovať vývoji situácie na severnom Sinaji, kde dochádza k útokom na bezpečnostné zložky pri Izraelskej hranici. Situácia na juhu polostrova a v Sharm el Sheiku je momentálne bezpečná, ale neodporúča sa cestovanie cez Sinajský polostrov.

Správy o bezpečnostnej situácií v Egypte sú často preháňané západnými médiami, ktoré niekedy cielene vytvárajú negatívne dojmy, umocnené ťažkopádnou politickou situáciou. Pravda však je, že aj vďaka tomu je bezpečnosť v krajine prísna a cestovanie v Egypte je mnoho krát bezpečnejšie ako v niektorých západných metropolách.

Všeobecne platí, že Egypt je bezpečná krajina pre cestovanie. Egypťania sú priateľský národ, ak ste v núdzi, radi pomôžu. V krajine je tiež mnoho kontrolných staníc, kde sú kontrolované doklady na zaistenie bezpečnosti pre turistov a overenie totožnosti každého, kto cestuje do daných oblastí.

Pokiaľ ide o bežnú kriminalitu (prepadnutia a lúpeže), je v tomto bode Egypt bezpečný. Vreckové krádeže sú bežné asi ako vo väčšine západných miest. O probléme by sme sa mohli baviť v prípade podvodov pri nákupoch, hlavne v turistických strediskách, kde sú nie len dvojnásobné ceny tovarov ale často sa dejú aj podvody pri platení v cudzej mene (napríklad vám predávajúci dá zľavu a vykompenzuje si ju na nesprávnom menovom kurze, preto je vždy lepšie platiť lokálnou menou).

Najznámejšie turistické strediská sú kontrolované kamerovým systémom, preto pohyb v nich je aj v noci veľmi bezpečný. Tak isto vo väčšine miest Egypta ožíva nočný život po 22. hodine, kaviarne a reštaurácie sú otvorené dlho do noci, a všade naokolo je dostatok ľudí, preto nedochádza k častým prepadom.

Cestovné odporúčanie zo dňa 31.5.2022

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje slovenských občanov, že výnimočný stav z roku 2017 bol v Egypte zrušený 25. októbra 2021. Bezpečnostná situácia je v súčasnej dobe stabilizovaná. Egypt však naďalej patrí medzi krajiny s potenciálnym rizikom teroristických útokov. Táto hrozba je však minimalizovaná vďaka úsiliu bezpečnostných zložiek a všeobecne sprísneným kontrolám. Zvýšená opatrnosť sa odporúča v niektorých kritických regiónoch.

Cestovanie do severnej oblasti Sinajského polostrova je naďalej vládou zakázané z dôvodu prebiehajúcich protiteroristických operácií a častých útokov voči bezpečnostným zložkám a miestnym obyvateľom. Armáda naďalej prísne obmedzuje pohyb v tejto oblasti. Sever Sinaja, ako aj západné územia na hranici s Líbyou sú dlhodobo považované za rizikové oblasti a dôrazne sa slovenským občanom odporúča, aby do uvedených častí krajiny necestovali. Pohyb turistov v púštnych oblastiach (Líbyjská púšť, Západná púšť, Biela púšť), ale aj v niektorých častiach na západe a juhu krajiny môže byť obmedzený, prípadne možný iba s policajným sprievodom. Vo všeobecnosti sa neodporúča individuálna turistika do púštnych oblastí.

Hlavné turistické destinácie Egypta, ako oblasť južného Sinajského polostrova, pobrežie Červeného mora, širšie centrum Káhiry a ostatné oblasti významných národných pamiatok sú považované za bezpečné pre pohyb a pobyt.

Letisko v Tabe a priľahlé letovisko Taba Heights sa nachádzajú v oblasti spravovanej armádou. Cesta z pomerne odľahlého letiska do turistického letoviska Taba sa vykonáva vždy v sprievode vojenského konvoja a trvá 45 – 60 min. jazdy vozidlom. Egyptské úrady od 15. januára 2017 pri cestných kontrolách na Sinajskom polostrove preverujú aj účel pobytu. Týka sa to predovšetkým cestujúcich, vstupujúcich do regiónu cez tunel Ahmed Hamdy pod Suezským kanálom. Od zahraničných turistov sa vyžaduje rezervácia ubytovania v miestnom ubytovacom zariadení.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR odporúča občanom SR, aby boli počas svojho pobytu v Egypte opatrní, dbali o svoje osobné veci, vyhýbali sa demonštráciám a väčším zhromaždeniam osôb zvlášť počas sviatkov a pamätných dní. Nefotografovali demonštrácie, vojenské, policajné a iné štátne a verejné zariadenia a rovnako nevstupovali do riadne označených zakázaných priestorov, zón a oblastí bez povolenia bezpečnostných zložiek. Je dôležité sledovať aktuálny vývoj bezpečnostnej situácie a striktne rešpektovať pokyny príslušníkov bezpečnostných zložiek. Zároveň odporúčame riadiť sa pokynmi cestovných kancelárií a ich delegátov.

V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať pohotovostné číslo mobilného telefónu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Káhire : +20 1000060968 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421 2 5978 5978.

Zároveň odporúčame slovenským občanom, aby v prípade cestovania do zahraničia využili službu dobrovoľnej registrácie na webovej stránke ministerstva alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.