Abydos

V Abydose, ukrytý za vysokými stenami, stojí chrám postavený Setim I. a jeho synom Ramessem II. Jedná sa o veľký komplex, ktorý kedysi obývali tisíce ľudí. Abydos sa nachádza 150 km severne od Luxoru a bol posledným hlavným mestom egyptskej ríše a tak isto aj jedným z posledných náboženských centier. Chrám tvorili dve uzatvorené nádvoria. Nachádzali sa tu obrovské haly s vysokými stĺpmi, sedem svätýň a rada modlitebných miestností.


V chráme sa nachádza aj zvláštny nápis, ktorý priťahuje obzvlášť hľadačov tajomstiev. Obsahuje symboly, ktoré zaujali vedcov vďaka svojej podobnosti s helikoptérami, či ponorkami a panujú o ňom rôzne názory.

Abydos bol ôsmou provinciou v starovekom Egypte a celá oblasť je dôležitou archeologickou lokalitou. V okolí Abydosu boli dokonca nájdené hrobky z prvej a druhej dynastie a bolo to mesto, z kade pochádzal aj Meni, zjednotiteľ Egypta. Tiež sa verilo, že tu bol pochovaný Usíre, Pán smrti, znovuzdordenia a podsvetia, resp. jeho hlava (Viď mýtus o Usírovi). Sústredil sa tu jeho kult, ktorý bol jedným z najdôležitejších v starovekom náboženstve Egypta a objasňoval smrť a znovuzrodenie. 

Neďaleko chrámu Setiho I. sa nachádza aj Osirion - súčasť komplexu, ktorá ja z časti zaplavená vodou. Jeho zvláštnosťou sú steny postavené z nepravidelných blokov, ktoré môžeme rovnako ako pri pyramídach nazvať megalitickými. Bloky sú na sebe postavené s veľkou presnosťou, sú bez akýchkoľvek zachovaných nápisov a fresiek. Jediné zachované vyobrazenie v Osirione je Kvet života, ktorý mal už v Egypte svoj hlboký duchovný význam.

Abydos býva často zahrnutý vo fakultatívnych výletoch. Ak cestujete individuálne a ste ubytovaní v Luxore, je to výhodná poloha pre spoznávanie okolitých chrámov, blízko sa nachádza aj Dendera.